Informare publica - Titlu: 
09. MODALITĂŢI DE CONTESTARE
Informare publica - Continut: 

 

În situaţia în care o persoană s-ar simţi lezată în privinţa dreptului de acces  la informaţiile de interes public solicitate instituţiei noastre, aceasta poate completa o cerere-tip, după modelul prevăzut în Anexa 2 a, din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes publice. Reclamaţia administrativă  poate fi depusă la sediul instituţiei noastre, urmând a fi soluţionată în termenul prevăzut de Lege.