Informare publica - Titlu: 
02. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA DE INFORMARE PUBLICĂ
Informare publica - Continut: 

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
- HG 123 din 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001;
- Legea nr. 182 din 2002 privind privind protecţia informaţiilor clasificate;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M - 76/07 iunie 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 455/17 iunie 2016.