• Schimbarea comenzii în CENTRUL NAŢIONAL DE INSTRUIRE ÎNTRUNITĂ "GETICA"
  • Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional GETICA SABER-17
  • Exercițiul multinațional NOBLE JUMP 2017
  • Generalul de brigadă Gheorghiţă Vlad este noul comandant al Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre GETICA

În data de 20 octombrie 2017, între orele 09.00 – 14.00, Centrul Naţional de Intruire Întrunită “Getica”, va organiza în colaborare cu Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte şi Centrul Militar Zonal Braşov, evenimentul “Ziua Armatei României în şcoli”.
Această activitate face parte din manifestările dedicate zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei României şi se va desfăşura la Colegiul Naţional “Radu Negru” din Făgăraş.
Vor avea loc activităţi de promovare a profesiei militare, expoziţie de tehnică şi echipamente militare.

Activitatea Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre "Getica" este organizată în conformitate cu:

-    Constituţia României art. 54, 55, 118 şi 119;

-    Legea nr. 346 din 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale; 

-    Legea nr. 384 din 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;

-    Legea 121 din 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2011;

-    Ordine şi dispoziţiuni ale ministrului apărării naţionale.

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;
- HG 123 din 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 544/2001;
- Legea nr. 182 din 2002 privind privind protecţia informaţiilor clasificate;
- Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M - 76/07 iunie 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 455/17 iunie 2016.

Centrul de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA” este structură subordonată Statului Major al Forţelor Terestre care asigură instruirea comandanţilor, statelor majore şi structurilor până la nivel brigadă, naţionale şi multinaţionale, în întreg spectru al operaţiilor, prin utilizarea capabilităţilor multiple de instruire avute la dispoziţie.

Structuri subordonate Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre "GETICA":

- Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă "Babadag"

- Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă "Smârdan"

 

Structura organizatorică de principiu a Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”:

Comanda Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”:

- Comandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”

- Locţiitorul comandantului Centrului de Instruire pentru Luptă al Forţelor Terestre „GETICA”

Statul Major:

  - Şef de stat major

- Personal

- Operaţii

- Comunicaţii şi Informatică

Structura Instrucţie şi Evaluare Forţe de Manevră şi de Sprijin de Luptă 

Batalionul OPFOR

Compania Sprijin

Pages